NX842 - ČSN 73 0842

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 1815.00 Kč


Řešení požární bezpečnosti staveb podle
ČSN 73 0842 - Objekty pro zemědělskou výrobu

- řešení požárního rizika ve dvou
variantách včetně vyhodnocení
místně soustředěných požárních
zatížení.

- určení ekonomického rizika se
zohledněním požárně bezpečnostních
opatření a zařízení. Skupiny provozů
v zemědělské výrobě

- řešení požární bezpečnosti požárních
úseků - mezní plochy, stupeň požární
bezpečnosti a stanovení požadavků na
požár. odolnost a hořlavost stav.hmot.

- stanovení normových hodnot obsazení
objektu osobami podle ČSN 73 0818 pro
navržení únikových cest

- dimenzování únikových cest
- evakuační cesty pro zvířata
- stanovení odstupů pro stavební objekty, volné sklady a otevřená technol.zařízení

- určení zásad pro zásobování vodou pro
hašení podle ČSN 73 0873 a stanovení
počtu přenosných hasicích přístrojů