NX802PRO - ČSN 73 0802

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 4598.00 Kč


Řešení požární bezpečnosti staveb podle
ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty

- řešení požárního rizika včetně
vyhodnocení vyšších požárních zatížení

- zohlednění požárně bezpečnostních zařízení a opatření při stanovení požárního rizika resp. mezních rozměrů požárních úseků a mezních délek nechráněných únikových cest

- řešení požární bezpečnosti požárních úseků,mezní rozměry, stupeň požární bezpečnosti a stanovení požadavků na požární odolnost a hořlavost stavebních hmot.

- řešení jednopodlažních i vícepodlažních požárních
úseků s vyhodnocením užitnosti podlaží

- stanovení normových hodnot obsazení objektu osobami podle ČSN 73 0818 pro navržení únikových cest

- dimenzování únikových cest
- stanovení odstupů
- určení zásad pro zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873 a stanovení počtu přenosných hasicích přístrojů

- vyhodnocení nutnosti instalace EPS podle 73 0875

- klonování hotových projektů
- výstupy do formátu DOC

(Pro práci s tabulkami Excel lze dokoupit modul NXLS)