FIRENXLS - Výpočet požárního rizika podle 802 a 804

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 2178.00 Kč


- zadání vstupních údajů pro výpočet požárního rizika z tabulky ve formátu MS Excel
- uživatelské rozhraní je analogické s programem MS Excel
- simultánní výpočty požárního rizika podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 s exportem do tabulky *.XLS
- nevyžaduje instalaci MS Excel na PC ani databázovou podporu (např. BDE)
- spolupracuje s moduly NX802 a NX804 (upgrade 2013)