wOdstup2021 - stanovení odstupových vzdáleností

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 847.00 Kč


Aplikace wOdstup 2021 je učena pro stanovení odstupových vzdáleností výpočtem podle ČSN 73 0802 podle čl. 10.4.9 a ČSN 73 0804 čl. 11.4.10. Pro srovnání se používá také (ručně poměrně pracná) konzervativní metoda stanovení odstupů interpolací z tabulek F.1 pro ČSN 73 0802 a H.1 pro ČSN 73 0804.

Práce s modulem je jednoduchá. Při zadávání hodnot v řádku a následným stlačením Enter nebo Tab se automaticky vypočítává Sp, po a současně se zobrazuje odstupová vzdálenost d - vypočtená a také stanovená interpolací z normových tabulek F.1 resp. H.1

Export výsledků je nově upraven do přehledných sestav s následným uložením do formátu aplikací podporujících formát RTF - např. MS Word, LibreOffice apod.