FIREHEAT - řešení teplotního pole v konstrukci

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 6050.00 Kč


Modul FIREHEAT pro řešení teplotního pole v konstrukci.

Rozložení teplot v konstrukci v závislosti na čase je údaj, který je významný při řešení problematiky v oblasti požární bezpečnosti staveb ke stanovení vzájemné závislosti konstrukce a hořícího požárního úseku, v oblasti tepelné ochrany budov ke zjištění průběhu postupného ohřívání či chladnutí konstrukce a tepelně technických problémů v metalurgii např. řešení teplotního pole ve stěně hutnické pece.

Metoda řešení rovnice vedení tepla :

V modulu FIREHEAT je použita numerická diferenční metoda , která vychází z metody elementárních tepelných bilancí

Aplikace modulu FIREHEAT :

Modul FIREHEAT umožňuje stanovení teplotního pole v jak homogenních (vrstva se stejnými tepelně technickými charakteristikami lambda [W.m-1.K-1], c [J.kg-1.K-1] , rho [kg.m-3]) , tak i v heterogenních (několik vrstev s rozdílnými lambda, c , rho) konstrukcích. Pro parametry lambda, c , rho lze zadat také jejich teplotní závislosti.