URAZ170 - evidence a kniha úrazů

Kategorie: BOZP-NX

Cena: 2916.00 Kč


Modul Úraz170 je určen pro evidenci a vedení knihy úrazů a jejímu statistickému zpracování. Databázi úrazů lze průběžně vyhodnocovat a generovat různé typy sestav a grafů. Záznam o úrazu splňuje požadavky NV č. 170/2014 Sb.
Modul obsahuje tabulky CZ-NACE, CZ-ISCO, Části těla (ESAW), Druhy zranění (ESAW).