Eurokód 1 : EC1 - parametrická teplotní křivka požáru

Kategorie: EUROKÓDY

Cena: 605.00 Kč


Parametrické teplotní křivky podle
příohy A k ČSN EN 1991-1-2:2004 (Eurokód 1). Parametrická teplotní křivka představuje zjednodušený model požáru s rovnoměrným rozdělením teplot v prostoru požárního úseku.Teplotní analýza se v modulu provádí na celou dobu vystavení účinkům požáru - pro fázi ohřevu i fázi chladnutí. Demo verze modulu je ke stažení v sekci Downloads -> Demo.