NX845 - ČSN 73 0845

Kategorie: FIRE-NX

Cena: 2662.00 Kč


Řešení požární bezpečnosti staveb podle
ČSN 73 0845:2012 - Sklady

- identifikaci skladu a zařazení
požárního úseku do skupiny provozů skladu

- řešení požárního rizika požárních úseků podle ČSN 73 0845 i ČSN 73 0804

- určení ekonomického rizika se
zohledněním požárně bezpečnostních
opatření a zařízení

- řešení požární bezpečnosti požárních úseků mezní plochy, stupeň požární bezpečnosti a stanovení požadavků na požární odolnost a hořlavost stavebních hmot.

- stanovení normových hodnot obsazení
objektu osobami podle ČSN 73 0818 pro
navržení únikových cest

- dimenzování únikových cest
- stanovení odstupů pro stavební objekty

- určení zásad pro zásobování vodou pro
hašení podle ČSN 73 0873 a stanovení počtu hasicích přístrojů

- export do formátu DOC aj.

- propracovaný systém údržby uživatelské databáze projektů