Nejžádanější moduly
ProductDetail.php?product_id=2 NX802PRO - Nevýrobní objekty podle ČSN 73 0802 ed.2

NX802PRO je nejžádanější modul pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů podle ČSN 73 0802 ed.2.

ProductDetail.php?product_id=4 NX804PRO - Výrobní objekty podle ČSN 73 0804 ed.2

NX804PRO je nejžádanější modul pro řešení požární bezpečnosti výrobních objektů podle ČSN 73 0804 ed.2.


Aktuální nabídka
ProductDetail.php?product_id=26 Aktualizace modulu NX802-ČSN 73 0802 ed. 2, Řijen 2020

Aktualizovaný modul NX802/NX802PRO podle ČSN 73 0802 ed. 2, Říjen 2020. Pro instalaci je nutná licence na modul NX802/NX802PRO podle ČSN 73 0802.

ProductDetail.php?product_id=27 Aktualizace modulu NX804-ČSN 73 0804 ed. 2, Řijen 2020

Aktualizovaný modul NX804/NX804PRO podle ČSN 73 0804 ed. 2, Říjen 2020. Pro instalaci je nutná licence na modul NX804/NX804PRO podle ČSN 73 0804.


Doplňkové výpočetní moduly - pomocné výpočty
images/modules/fxWODS.png wOdstup2021 - stanovení odstupových vzdáleností

Nově zpracovaná aplikace wOdstup 2021 je učena pro stanovení odstupových vzdáleností výpočtem podle ČSN 73 0802 podle čl. 10.4.9 a ČSN 73 0804 čl. 11.4.10. Pro srovnání se používá také (ručně poměrně pracná) konzervativní metoda stanovení odstupů interpolací z tabulek F.1 pro ČSN 73 0802 a H.1 pro ČSN 73 0804.

Práce s modulem je jednoduchá. Při zadávání hodnot v řádku a následným stlačením Enter nebo Tab se automaticky vypočítává Sp, po a současně se zobrazuje odstupová vzdálenost d - vypočtená a také stanovená interpolací z normových tabulek F.1 resp. H.1

Export výsledků je nově upraven do přehledných sestav s následným uložením do formátu aplikací podporujících formát RTF - např. MS Word, LibreOffice apod.


Info
NX802PRO - Nevýrobní objekty podle ČSN 73 0802 ed.2

NX802PRO je nejžádanější modul pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů podle ČSN 73 0802 ed.2.

 
NX804PRO - Výrobní objekty podle ČSN 73 0804 ed.2

NX804PRO je nejžádanější modul pro řešení požární bezpečnosti výrobních objektů podle ČSN 73 0804 ed.2.

 
wOdstup2021 - stanovení odstupových vzdáleností

Nově zpracovaná aplikace wOdstup 2021 je učena pro stanovení odstupových vzdáleností výpočtem podle ČSN 73 0802 podle čl. 10.4.9 a ČSN 73 0804 čl. 11.4.10. Pro srovnání se používá také (ručně poměrně pracná) konzervativní metoda stanovení odstupů interpolací z tabulek F.1 pro ČSN 73 0802 a H.1 pro ČSN 73 0804.

Práce s modulem je jednoduchá. Při zadávání hodnot v řádku a následným stlačením Enter nebo Tab se automaticky vypočítává Sp, po a současně se zobrazuje odstupová vzdálenost d - vypočtená a také stanovená interpolací z normových tabulek F.1 resp. H.1

Export výsledků je nově upraven do přehledných sestav s následným uložením do formátu aplikací podporujících formát RTF - např. MS Word, LibreOffice apod.

 
FireNXLS - "Excel"entní výpočty pořárního rizika

FIRE-NXLS je další modul programové řady systému FIRE-NX vhodný pro rychlé výpočty
požárního rizika při řešení požární bezpečnosti staveb podle norem ČSN 73 08xx. Modul FIRE-NXLS umožňuje simultánní výpočet požárního rizika jak podle ČSN 73 0802 tak ČSN 73 0804 s podporou formátu XLS tabulkového procesoru MS Excel.

 
NXLS - excelovské rozhraní pro moduly NX802 a NX804

Rozšíření NXLS modulů NX802 a NX804 podporuje import a export tabulek ve formátu XLS tabulkového procesoru MS Excel. Umožňuje datovou komunikaci s modulem FIRE-NXLS nebo mezi objekty v databázích NX802 a NX804 a lze tak snadno přetahovat požární úseky mezi objekty v rámci modulu a také mezi moduly.

 
Aktualizace modulu NX802-ČSN 73 0802 ed. 2, Řijen 2020

Aktualizovaný modul NX802/NX802PRO podle ČSN 73 0802 ed. 2, Říjen 2020. Pro instalaci je nutná licence na modul NX802/NX802PRO podle ČSN 73 0802.

 
Aktualizace modulu NX804-ČSN 73 0804 ed. 2, Řijen 2020

Aktualizovaný modul NX804/NX804PRO podle ČSN 73 0804 ed. 2, Říjen 2020. Pro instalaci je nutná licence na modul NX804/NX804PRO podle ČSN 73 0804.